I Love Beeing

I Love Beeing

Red de stadse honingbij. Van cursussen ‘urban beekeeping’ tot het plaatsen van Bijenpaleizen en landelijke campagnes met bedrijven, I Love Beeing deed het allemaal. Sinds 2010 actief en tijdens die jaren een gestaag groeiende beweging van stadsbewoners geweest die het beste voor hebben met onze zwart-geel gestreepte vrienden.

Read More