Designing the tipping points

Designing the tipping points

Samen met Stichting Doen legden we verschillende kunstenaars en ontwerpers de volgende vraag voor: hoe kunnen we vanuit de ogen van de creatieve sector werken aan het realiseren van de doelstellingen van The Tipping Point? In een drietal sessies werkten we vervolgens aan het uitwerken van ideeën.  Dat resulteerde uiteindelijk in zes levensvatbare concepten. Uiteindelijk is (vooralsnog) één van deze concepten – de KantoorKaravaan...

Read More