Visie

We leven in een tijd van grote verandering en onzekerheid. Op zich niets nieuws, maar de snelheid, de schaal en de aard van de veranderingen geven  aanleiding om niet achterover te leunen. De biodiversiteit staat onder zware druk, grondstoffen raken in steeds sneller tempo schaars en de gevolgen van klimaatverandering dreigen een eigen – onvoorspelbaar – leven te gaan leiden.

Genoeg reden dus om bij de pakken neer te gaan zitten. Maar The Tipping Point gelooft dat het nog niet te laat is om in actie te komen. Wij geloven in creativiteit, in verbeeldingskracht, in originaliteit en veerkracht. The Tipping Point is er van overtuigd dat onze unieke hersencapaciteit de mens in staat stelt om juist nu onze plek op aarde te herpositioneren. Niet langer baas over de natuur, maar intrinsiek onderdeel ván de natuur.

Met haar projecten wil The Tipping Point mensen een duwtje in de rug geven in de positieve richting, zodat zij de sprong in het diepe wagen. Naar een duurzame toekomst.

“The tipping point is that magic moment when an idea, trend, or social behavior crosses a threshold, tips, and spreads like wildfire.”
Malcolm Gladwell, The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Difference