Grow Your Own Food Forest

Grow Your Own Food Forest

In 2017 werkt The Tipping Point onder meer aan het realiseren van concrete alternatieven voor zowel de bestaande landbouw als de verrijking van bestaande bossen. Eén van de manieren die we inzetten is het aanbieden van een cursus agro-ecologie. Samen met The Plant, Hogeschool Van Hall Larenstein, Kenniscentrum Natuur- en Leefomgeving en Federatie Particulier Grondbezit bieden we een negendaagse cursus aan voor geïnteresseerden.

Leer anders kijken
De tijd is rijp om anders naar natuur en landbouw te kijken. Duidelijk is dat de grootschalige teelt (monocultuur) van eenjarige gewassen tot lege en armoedige landschappen leidt. Maar juist landgoederen en andere natuurterreinen blijken verrassende mogelijkheden voor voedselproductie te bieden. Komend voorjaar start een cursus, waarbij inzichten uit agro-ecologie worden benut om natuurterreinen in meerdere opzichten te verrijken.

Rijke natuur, rijk voedsel
Onze groene terreinen kunnen zoveel mooier. Denk aan al die houtplantages (veel van de huidige bestaande bossen in Nederland) die anders kunnen worden benut. Ze zijn succesvol om te vormen tot een divers en gezond bos. Dat levert dan ook andere producten naast het te oogsten hout. Je kunt verkommerde stukjes bos zelfs inzetten als heuse voedselbossen. Toenemende oogsten vallen zo samen met een verdere verrijking van de natuur.

Wat is een voedselbos?
Een voedselbos is een door mensen ontworpen systeem, gericht op de productie van fruit, noten, paddenstoelen en eetbaar blad. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van ecologische principes als opbouw van bodemvruchtbaarheid en natuurlijk ‘plaagbeheer’. Een goed ontworpen voedselbos functioneert zonder dure en schadelijke inputs als kunstmest en pesticiden. Het is een robuust systeem, dat extreem weer als langdurige droogte of juist zeer natte periodes goed kan doorstaan. Agro-ecologie biedt kansen om terreinen vruchtbaarder te maken, biodiversiteit te vergroten, broeikasgassen (CO2) vast te leggen en tegelijkertijd een duurzame, rendabele exploitatie te bereiken. Deze benadering kan uiteraard ook van grote waarde zijn voor nieuw te ontwikkelen gebieden binnen de provinciale natuurnetwerken.

Leren op locatie
Experts Wouter van Eck en Fransjan de Waard zijn de docenten, verbonden aan de Stichting Voedselbosbouw. Zij zijn echte pioniers op dit gebied en weten kennis zowel theoretisch als praktisch goed over te brengen. Zij zullen tijdens deze cursus hun kennis van agro-ecologie overdragen en tegelijkertijd toespitsen op herkenbare praktijksituaties. Daarom gebruiken we inspirerende leslocaties in natuurgebieden, waarbij afwisselende sessies binnen en buiten elkaar versterken. Ook bezoeken we Voedselbos Ketelbroek, waar we letterlijk kunnen proeven van de rijkdom.

De cursus
Deze cursus bestaat uit negen bijeenkomsten, van april tot en met november 2017. De leslocaties zijn: Landgoed Welna op de Veluwe, Landgoed Grootstal aan de rand van Nijmegen en Landgoed Gosselink in het historisch cultuurlandschap bij Winterswijk.
Iedere les op locatie duurt een dag (van 10 tot 5, inclusief koffie, thee en lunch). Je investering is € 900,- inclusief BTW. Dit is € 100 euro per cursusdag. Schrijf je nu snel in, want er is beperkt plaats.